De ANBI en de Protestantse Gemeente Westervoort

Naam van de Gemeente:   Protestantse Gemeente Westervoort

Fiscaal nummer:   8410082 ———— RSIN nummer:   002622312

Bezoekadres:                    Dorpstraat 61

Postadres:                        Postbus 63                                         6930 AB Westervoort

Telefoonnummer:              026-3115696 (Paalmanhuis)

Bestuurssamenstelling:       De kerkenraad van de PGW

Voor het beleidsplan wordt verwezen de website, klik dan hier<<<.

Het landelijke beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) is te vinden op de website van de PKN, klik dan hier<<<.

Veel informatie over de ANBI vindt u op de website van de PKN, klik dan hier<<<

Het beloningsbeleid van de PGW is in lijn met de ‘Regeling arbeidsvoorwaarden van de PKN’ en te vinden op de website van de PKN, klik dan hier<<<.

De doelstelling van de PGW staat beschreven in de taakomschrijving, klik dan hier<<<.

Voor een verslag van de jaarlijkse activiteiten van de PGW, klik dan hier<<<

Voor de financiële verantwoording van de PGW, bestaande uit een samenvatting van de baten en lasten wordt verwezen naar de jaarrekening.

Begroting 2019 van de PGW. klik hier<<<

Jaarrekening 2019 van de PGW. klik hier<<<

ANBI gegevens voor de Diaconie kunt u vinden op de pagina van de Diaconie.  klik hier<<<

Online dienst van

18 april 10:00 uur