ANBI

ANBI informatie van de Protestantse Gemeente Westervoort

Voor de belastingdienst is de Protestantse gemeente Westervoort een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent, dat giften (onder voorwaarden) kunnen worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen, indien u gebruik maakt van de volgende formele namen (ANBI). De Protestantse Gemeente heeft twee ANBI aanwijzingen, gebaseerd op een groeps ANBI beschikking voor de Protestantse Kerk Nederland. De rapportages staan opgeslagen in FRIS van de PKN. 

Giften aan:ANBIRSINKvKInformatieRecente jaarcijfers
Kerk (o.a.  VVB)Protestantse  Gemeente  Westervoort 262231276383261ANBI Info PGWKlik hier voor PGW
Diaconie (ZWO)Diaconie

 

Protestantse Gemeente

Westervoort

 82412706776387585ANBI Info Diaconie Klik hier voor de Diaconie