ANBI informatie van de Protestantse Gemeente Westervoort

Voor de belastingdienst is de Protestantse gemeente Westervoort een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent, dat giften (onder voorwaarden) kunnen worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen, indien u gebruik maakt van de volgende formele namen (ANBI). De Protestantse Gemeente heeft twee ANBI aanwijzingen, gebaseerd op een groeps ANBI beschikking voor de Protestantse Kerk Nederland. De rapportages staan opgeslagen in FRIS van de PKN. 

 

Giften aan: ANBI RSIN KvK Informatie Recente jaarcijfers
Kerk (o.a.  VVB) Protestantse  Gemeente  Westervoort  2622312 76383261 ANBI Info PGW Klik hier voor PGW
Diaconie (ZWO) Diaconie

Protestantse Gemeente

Westervoort

 824127067 76387585 ANBI Info Diaconie  Klik hier voor de Diaconie