De ANBI en de Protestantse Gemeente Westervoort

Naam van de Gemeente:   Protestantse Gemeente Westervoort

Fiscaal nummer:   8410082 ———— RSIN nummer:   002622312

Bezoekadres:                    Dorpstraat 61

Postadres:                        Postbus 63                                         6930 AB Westervoort

Telefoonnummer:              026-3115696 (Paalmanhuis)

Bestuursamenstelling:       De kerkenraad van de PGW

Voor het beleidsplan wordt verwezen de website, klik dan hier<<<.

Het landelijke beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) is te vinden op de website van de PKN, klik dan hier<<<.

Veel informatie over de ANBI vindt u op de website van de PKN, klik dan hier<<<

Het beloningsbeleid van de PGW is in lijn met de ‘Regeling arbeidsvoorwaarden van de PKN’ en te vinden op de website van de PKN, klik dan hier<<<.

De doelstelling van de PGW staat beschreven in de taakomschrijving, klik dan hier<<<.

Voor een verslag van de jaarlijkse activiteiten van de PGW, klik dan hier<<<

Voor de financiële verantwoording van de PGW, bestaande uit een samenvatting van de baten en lasten wordt verwezen naar de jaarrekening.

Voor toelichting in de jaarrekening 2014 van de PGW. klik hier<<<

Voor toelichting in de begroting 2016 van de PGW. klik hier<<<

Voor de jaarrekening van de diaconie van de PGW. klik hier<<<

logo-website