ANBI informatie van de Protestantse gemeente Westervoort

Voor de belastingdienst is de Protestantse gemeente Westervoort een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent, dat giften (onder voorwaarden) kunnen worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen, indien u gebruik maakt van de volgende formele namen (ANBI) en registratienummers (RSIN) als vermeld in onderstaande tabel. De Protestantse Gemeente heeft twee ANBI aanwijzingen, gebaseerd op een groeps ANBI beschikking voor de Protestantse Kerk Nederland:

Giften aan: ANBI RSIN Informatie Jaarrekening/begroting
Kerk

(bv VVB)

Protestantse gemeente te Westervoort 2622312 ANBI Info PGW Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Diaconie Diaconie van de

Protestantse gemeente

te Westervoort

824127067 ANBI Info Diaconie Begroting 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

ZWO Diaconie van de

Protestantse gemeente

te Westervoort

824127067 ANBI Info ZWO Jaarrekening 2019

Balans 2019

Jaarrekening 2018

Balans 2018

Online dienst van

19 september 10:00 uur