Protestantse Gemeente Westervoort

Vlucht naar Egypte -Autun Cathedral

2e na Epifanie, zondag 14 januari

Terwijl Jozef, Maria en Jezus in Egypte zijn, vermoordt Herodes alle jongens onder de twee jaar. Hè? Jezus was toch pas geboren? Maar nee, de wijzen reizen heus veel later in de tijd. Zij vinden Jezus niet meer in de stal maar al in een huis! (Mat. 2:11) Moeten we al die illustraties uit de kinderbijbels met de herders, os, ezel èn de drie koningen in de stal verscheuren? Welnee… wij moeten blijven geloven dat de Ster de échte Koning aanwijst. Herodes is in al zijn wreedheid een ‘nepperd’! Zó doen ware Koningen nou eenmaal niet. Wordt vervolgd. A.W.

Westervoort door de tijd

1912 In augustus gaan in Westervoort de zusters van start met een R.K meisjesschool en bewaarschool (kleuterschool). Een half jaar later op 27 januari 1913 wordt de Chr. school met de Bijbel geopend. Het zal nog precies vijftig jaar duren (tot 1962) alvorens ook kleuters van protestants-christelijke huize naar een eigen kleuterschool kunnen (in een lokaal van de Wilhelminaschool).

Programma Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting 2017-2018

Het nieuwe programma van de gezamenlijke werkgroep Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting. Wij hopen dat u nieuwsgierig wordt en zich opgeeft voor een of meer bijeenkomsten ........ Hier kunt u het vinden<<<

logo-website

Winter