Protestantse Gemeente Westervoort

Broodvermenigvuldiging Pablo Mayorga, schildering Nicaragua, juni 1984 – Zendingskalender

tweede zondag van de 40 dagen – Reminiscere
Farao vertrouwt Jozefs droomuitleg volkomen. In de jaren van ‘overvloed’ moet er driftig gespaard worden voor de jaren van gebrek. De oudheid vertelt over een ‘gezonde economie’! Jozef wordt de Groot-Vizier van Egypte. Iedereen luistert en buigt voor hem zoals voor Farao. Wonderlijk: ook in de verhalen rond Jezus worden mensen gevoed. Marcus vertelt het zelfs twee keer: 5 broden en 2 vissen voeden 5000 mensen, er blijven 12 manden over. Verderop zijn 7 broden en een paar visjes voor 4000 mensen genoeg en blijven er 7 manden over. Rond Jozef, èn rond Jezus gaat het in elk geval over ‘in leven moeten, kúnnen, blijven’ tegen de honger in. “Geef ons heden het dagelijks brood’ bidt het Onze Vader. Zo doen Jozef èn Jezus: zij ‘delen’, niet alleen aan Egypte of het volk van God, maar ook aan de volkeren uit alle windstreken. Wordt vervolgd. A.W.

– Jozef verklaart de dromen van de schenker en de bakker Noordnederlandse school (Jan Mostaert of Jacob Jansz. van Haarlem) – ong. 1500

eerste zondag van de 40 dagen – Invocabit
Die eerste Jozef begreep dat ook. In zijn gevangenis ontmoet hij de opperschenker en de opperbakker. Ze dromen onbegrijpelijke dromen. Jozef legt uit: de een zal weer aan het werk kunnen, de ander verliest zijn hoofd. Waarom? De schenker zal zijn vak heel nauwgezet weer op zich nemen, de bakker heeft zijn taak verzaakt: hij liet Farao’s brood uit de mand op zijn hoofd oppeuzelen! En Jozef? Die ‘regeert’ inmiddels de hele gevangenis. Tot hij de twee dromen van Farao moet komen uitleggen. Dus: hij wordt weer uit zijn put getrokken. ‘Vette’ en ‘magere’ jaren zullen er komen. Jozef wordt de man van ‘veel handen, licht werk’. Wordt vervolgd A.W.

PaalmanEethuis

Op zaterdag 6 april 2019 om 19:00 uur.

Het thema is Indisch Buffet.

Aanmelden voor 25 maart bij Roel Buitenhuis via e-mail