Protestantse Gemeente Westervoort

Mat. 5:33-48 – “Ik zeg u hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen!’ cartoon van Walter Dijkshoorn

Zondag 23 februari – Quinquagesima
Overal is te horen dat het oude testament nu maar eens vergeten moet worden. Want dat deugt toch niet met G’d die een en al gewelddadigheid is, overal vallen doden bij bosjes, te beginnen met de Zondvloed. Wat moet een mens vandaag de dag met een beeld van zo’n G’d? Nee, geef ons maar liever het nieuwe testament. Daarin spreekt Jezus tenminste van liefde, vrede en genade. Maar wie goed luistert, ook vandaag, treft Matteus die Jezus in gesprek laat zijn met ‘de schare’. Hij legt uit dat een mens op moet passen: geen dure eden zweren die niet te houden zijn. Laat ‘ja’ ja zijn en ’néé’ nee.  Het gaat niet om: ‘gelóóf me nou maar’ maar om betrouwbaarheid.. Wordt vervolgd A.W.

Mt 5:13-16 – Jezus’ Bergrede wil dat wij het zout der aarde worden. Daarmee wordt de aarde bewaakt, beheerd, en behoed

Zondag 16 februari – Sexagesima
Jezus zal ‘Man van Naam’ zijn omdat hij zijn leven in dienst stelt van de bevrijding van wie bij hem willen horen. Om zich heen verzamelt hij bondgenoten, een twaalftal. Een en al symboliek: het door Mozes  bevrijde volk werd gevormd door 12 stammen. Elke stam droeg de naam van een van de zonen van Aartsvader Jacob.  In die traditie leeft en werkt Jezus. Matteus laat hem dan ook zeggen: ‘Denk maar niet dat ik gloednieuw ben, dat wat ik beoog nooit is vertoond. Het is er allemaal al heel lang in ‘Wet en Profeten’. Wie de geboden zal doen en ze zal léren, die zal groot zijn in het koninkrijk der hemelen. Dát is wat Jezus gaat doen. Pats-boem. Wordt vervolgd A.W.