Protestantse Gemeente Westervoort

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Westervoort

De Protestantse Gemeente Westervoort vormt een plek in de samenleving waar ruimte is voor geloof, saamhorigheid, liefde en spiritualiteit maar ook om stil te zijn in deze hectische wereld. We willen zorgen voor elkaar, maar ook voor de buitenwereld. We geven de Bijbelse verhalen graag door in de context van onze huidige moderne maatschappij en staan open voor maatschappelijke discussies. Ons doel is een levendige geloofsgemeenschap te vormen in samenwerking met andere protestantse gemeenten in de regio.

 

Als kerk willen we ook graag naar buiten treden, zichtbaar zijn voor de inwoners van Westervoort. Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren waar iedereen aan kan deelnemen, zoals bijvoorbeeld de Lichtjesavond, de Top-2000 dienst en de herdertjestocht tijdens de jaarlijkse kerstmarkt.

Kerkversiering 2021

Coronamaatregelen in de kerk en opgeven voor komst,

N.a.v. de opleving van het coronavirus, willen we ook in onze kerk extra voorzorgsmaatregelen nemen volgens het advies van de PKN. Omdat we nu weer 1,5m. afstand moeten houden vragen we u zich aan te melden voor de dienst voor een goed overzicht.

We willen u vragen:

–  Als u wilt komen dit aan te geven via reserveringkerk@pgwestervoort.nl           

Wilt u in het onderwerp van de email het volgende opgeven:

Aanmelding naam…, dienst dd…… en aantal personen.

Zo kan de commissie van ontvangst in een oogopslag zien wie en met hoeveel personen u komt.

Als u  zich niet digitaal aan kunt melden, mag u mij bellen op 06-12676291 binnen de onderstaande periodes.           –   Vrijdagavond van 19.00 – 20.00 uur

  • Zaterdagavond van 19.00 – 20.00 uur

–  Bij binnenkomst uw handen te ontsmetten.

–  Een mondkapje te dragen in de kerk totdat u zit. Wilt u er ook op letten dat u het mondkapje opzet bij het weggaan.

–  Twee stoelen tussenruimte te houden tussen verschillende huishoudens om de 1,5 meterafstand te realiseren.

– één rij tussen de verschillende bezette rijen open te laten. Dit wordt aangegeven.

– Ingetogen te zingen. Er mag dus wel gezongen worden.

Namens het moderamen van de Protestantse kerk Westervoort,

Henk de Graaf

2 november lichtjesavond

Een lichtje aansteken om een geliefd iemand te herdenken die er niet meer is.

Het ontsteken van een licht en het noemen van de naam kan troost

 geven. Dit jaar kunt u weer aanwezig zijn in de kerk tijdens deze bijzondere bijeenkomst. Ook nu is er mooie muziek, uitgevoerd door SkoekS*, de kerk is sfeervol verlicht en er worden gedichten voorgedragen. U kunt namen doorgeven van mensen die u wilt herinneren. De namen worden voorgelezen terwijl er een kaarsje aangestoken wordt. Natuurlijk kunt u ook zelf een lichtje aansteken. Het programma ziet er als volgt uit:

18.30 uur De kerk is open | Er is koffie, thee, chocolademelk | U kunt een lichtje aansteken

19.00 uur Welkom | Gedicht

19.15 uur Muziek van Skoeks

19.30 uur Geliefden herinneren, het noemen van de naam en een kaars aansteken

19.45 uur Muziek van Skoeks

20.00 uur Dankwoord


Namen om te herinneren kunt u doorgeven via:
hetty@protgemwestervoort.nl