Protestantse Gemeente Westervoort

Zondag 9 auustus – 10e na Pinksteren

Vier keer komt de Eeuwige de twijfelende Mozes tegemoet: ‘Niet bang zijn Mozes, Ik ben aan je zijde’. Als Mozes de 5e keer zegt dat de Eeuwige toch maar beter een ander voor dit karwei kan zoeken ‘ontbrandt de toorn van DIE-ER-ZAL-ZIJN’. Maar: zonder straf! G’d zet Aäron naast Mozes. ‘Hij zal jou zijn tot mond en jij zult hem zijn tot G’d!’. De van zijn voetstuk gevallen Egyptische prins die Jethro’s herder geworden is, moet voor zijn broer Aäron zijn ‘als G’d’? Ga er maar aan staan! De Eeuwige voegt er aan toe: ‘en deze staf neem je in je hand: daarmee doe je de tekenen’. Geen twijfel of onzekerheid meer mogelijk. Vijf keer twijfel, aarzeling, vormt de totale omvang van de Tora. Mozes gaat met zijn vrouw en zonen op reis. Naar Egypte. Wordt vervolgd. A.W.

Zaterdag 5 september – Pelgrimswandeling
 
Het ligt in de bedoeling om op zaterdag 5 september weer een Pelgrimswandeling te gaan maken. We verzamelen dan om 10.30 uur bij camping Rhederlaagse Meren aan de Marsweg 2 in Lathum. We gaan deze keer op eigen gelegenheid naar deze verzamelplek, om mogelijke besmettingen met corona in auto’s te voorkomen. Van daar af lopen we naar camping De Veerstal, steken dan over met het pontje naar Giesbeek en lopen zo terug naar Lathum. Totaal ongeveer 7 km. 
In de buitenlucht lopen is veilig, mits we ongeveer 1,5 m afstand van elkaar houden.
Nemen jullie zelf weer een lunchpakket en eventueel wat te drinken mee?
Onderweg zullen we o.l.v. ds. Jolande enkele malen stilstaan bij het thema: “Door het Water”.
De kosten voor het pontje bedragen 1 euro p.p.  Opgeven vooraf is noodzakelijk.
Dat kan via de mail: habonnink@live.nl of telefonisch: 026 3114522.
 
Hartelijke groet, Henk