Protestantse Gemeente Westervoort

Voor stilte opengaan

De zomer is een tijd van stilte. Veel activiteiten liggen stil omdat potentiële deelnemers en organisatoren er even tussenuit zijn getrokken. Veel mensen hebben moeite met stilte. Ze worden er onrustig van. Toch is stilte weldadig.
In de traditie van Joden en Christenen komt het op luisteren aan. Zo nu en dan laat de God zich horen. Zo lees je het ook in de Bijbel. Elia hoorde God op de Horeb. En wat hoorde hij? “Het suizen van een zachte koelte”, staat er in de Bijbel. De stille stem van God kun je alleen horen als al het andere tot zwijgen wordt gebracht. Daarom beoefenen de kloosterlingen al eeuwenlang de stilte. Om tot God te komen. Probeer die stilte eens te horen in deze zomertijd.
Het doet je opengaan voor God.  Arjen Hiemstra

Er zit (kerk)muziek in 8
Op het bordje bij de ingang van onze kerk staat geschreven dat ons orgel uit Eibergen komt. Nadat daar door ‘vijanden’ 2 orgels werden verwoest, collecteerde de gemeente in 1708 ‘ons’ orgel bij elkaar. Orgelbouwer Jalinck zette een nieuw orgel in elkaar. Dat maakte van àlles mee, het verschoot o.a. van kleur ‘blauw-groen’ tot rood en…werd tenslotte in 1957 afgedankt. Dat betekende: afbreken en opslaan. De Herv. Gemeente Westervoort kocht het in 1959. Tja, toen moest er éérst worden gerestaureerd en weer opgebouwd! Het duurde tot 1966 eer het te horen was. Wordt vervolgd, A.W.

De ceder

“Wie eerlijk leven, zullen groeien als palmen, als ceders op de Libanon.” Geplant bij het huis van God, op de pleinen van de tempel, zullen zij groeien en bloeien. In hoge ouderdom dragen zij nog vrucht, op hoge leeftijd zijn ze nog fris en groen.
Het beeld van ‘de ceder’ komt in Bijbelboeken enkele keren voor. Het beeld dat hierin wordt geschetst van deze boom is er een van macht, kracht en prachtige schoonheid. Geïnspireerd door dit Bijbelse beeld willen wij onze leerlingen meegeven dat je door zuiver, betrouwbaar en eerlijk te leven, kunt uitgroeien tot een sterk persoon. Een persoon die op zichzelf durft te vertrouwen. Een persoon die met open vizier de wereld tegemoet treedt.

Programma Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting 2018-2019

Hierbij reiken we u het nieuwe programma aan van de gezamenlijke werkgroep Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting van de Protestantse gemeenten Didam, Duiven, Lathum, Westervoort en Zevenaar. We nodigen u uit het te bekijken. We hopen dat u nieuwsgierig wordt en zich opgeeft voor één of meerdere bijeenkomsten. Hier kunt u het vinden<<<

Avond in Westervoort

logo-website

Interieur kerk