Protestantse Gemeente Westervoort

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Westervoort

De Protestantse Gemeente Westervoort vormt een plek in de samenleving waar ruimte is voor geloof, saamhorigheid, liefde en spiritualiteit maar ook om stil te zijn in deze hectische wereld. We willen zorgen voor elkaar, maar ook voor de buitenwereld. We geven de Bijbelse verhalen graag door in de context van onze huidige moderne maatschappij en staan open voor maatschappelijke discussies. Ons doel is een levendige geloofsgemeenschap te vormen in samenwerking met andere protestantse gemeenten in de regio.

 

Als kerk willen we ook graag naar buiten treden, zichtbaar zijn voor de inwoners van Westervoort. Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren waar iedereen aan kan deelnemen, zoals bijvoorbeeld de Lichtjesavond, de Top-2000 dienst en de herdertjestocht tijdens de jaarlijkse kerstmarkt.

Aanmelding kerkdienst

U bent van harte welkom. In de week voor de zondagse kerkdienst kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar reserveringkerk@pgwestervoort.nl. Er kunnen 30 mensen worden toegelaten naast de dienstdoende personen. U krijgt alleen een bericht als u niet kan komen.

Wilt u bovenaan bij het onderwerp van de email het volgende opgeven:

……Datum van de dienst, …naam, …aantal personen,

of…. datum van de dienst, …functie in dienst

Zo hebben we een goed overzicht.

Als u zich niet digitaal aan kunt melden, kunt u op vrijdagavond en zaterdagavond van 19.00 - 20.00 uur 06-12676291 bellen.

Voor meer informatie omtrent het aanmelden, kijk op onze pagina met betrekking tot de coronamaatregelen

Gedachtenis-bijeenkomst laatste zondag kerkelijk jaar

Vanwege corona-beperkingen is het niet mogelijk met meer dan 30 personen samen te komen voor een dienst. Om die reden heeft de kerkenraad nagedacht over de invulling van de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarbij veel mensen werden verwacht. Daarom is het volgende besloten: Naast de zondagse eredienst op zondag 22 november om 10.00 uur zal er een bijeenkomst op zaterdagavond 21 november zijn om 19.00 uur in de kerk.
Deze laatste bijeenkomst is volledig gereserveerd voor de families van gemeenteleden die in het voorbije jaar zijn heengegaan. Zij hebben daarover al een uitnodigingsbrief ontvangen en hebben zich kunnen aanmelden voor deze bijeenkomst. Het gaat om een korte bijeenkomst van een half uur, met kaarsen, muziek en teksten. We hopen op een goede en inspirerende bijeenkomst èn kerkdienst.

Rosemarie van der Hucht, ambulant predikant

Bijzondere Gemeenteavond op 30 november a.s.

Op 4 november jl. heeft de beroepingscommissie verslag uitgebracht van haar werk aan de kerkenraad en een unaniem voorstel voor het beroepen van een predikant neergelegd. Ds. Alle Jonkman (predikant in Zevenaar) was daarbij aanwezig als consulent van onze gemeente. De kerkenraad heeft dit voorstel unaniem aanvaard en wil nu de gemeente inlichten en polsen t.a.v. dit voorgenomen beroep. Op deze gemeenteavond zal de beroepingscommissie haar voorstel tot beroep toelichten en de nieuwe predikant zal zichzelf voorstellen aan de Protestantse Gemeente van Westervoort. Er kunnen dan ook nog vragen worden gesteld m.b.t. de gevolgde procedure. Verder wordt u als Protestantse Gemeente gevraagd of u kunt instemmen met het voorgestelde beroep. Bij een positief advies zal de kerkenraad de betreffende predikant beroepen.

De gemeenteavond vindt plaats op 30 november a.s. van 20.00 uur tot 21.30 uur. Omdat er maar 30 mensen in de kerk aanwezig mogen zijn wordt de bijeenkomst ook rechtstreeks, d.w.z. digitaal, via Teams uitgezonden, zodat u thuis via uw computer de Gemeenteavond kunt bijwonen en uw stem kunt laten horen. We vragen u om via het mailadres scriba@prot-gem-westervoort.nl bij de scriba aan te geven of u aanwezig wilt zijn in de kerk, of dat u de bijeenkomst via Teams, dus thuis, wilt volgen. Indien u zich niet digitaal aan kunt melden kunt u ook bellen naar het mobiele nummer van Henk de Graaf 06-12676291.
U bent van harte uitgenodigd om op deze belangrijke gemeenteavond aanwezig te zijn.
Namens de kerkenraad, Henk de Graaf