Protestantse Gemeente Westervoort

Mat. 4:12- 22-Johannes gevangen genomen – 1547 – muurschildering in klooster Voronet – Roemenië

Zondag 26 januari – 3e na Epifanie
We kunnen  er een vermoeden van hebben dat Jezus een ‘Man van Naam’ zal worden’, zeker als Matteus hem vandaag voor het eerst laat zeggen: ‘bekeert u; want genaderd is het Koninkrijk der hemelen!’ Wie deze uitspraak begrijpt, mag het zeggen. Dat ‘Koninkrijk der hemelen’ zijn andere woorden voor wat op de 2e zondag van Advent nog het ‘Koninkrijk van G’d’ werd genoemd: de samenleving van mensen naar G’ds hart waarin iedereen, jong of oud, arm of rijk, vrouw of man, wit of gekleurd of welke tegenstelling er maar bedacht kan worden, tot z’n recht komt. Maar hoe dat dan moet, zo’n samenleving? We zullen moeten ‘leren’ want zo’n samenleving valt niet pats-boem uit de lucht. Wordt vervolgd, A.W.

Johannes 2:1-11-‘Dit is het begin dat Jezus maakt met de tekenen, te Kana in Gallilea-Uit: Bijbel voor kinderen, illustratie Kees de Kort’

Zondag 19 januari – 2e na Epifanie
Onze jeugdjaren zijn niet ónbelangrijk, maar óók niet overdreven bélangrijk, Geen kind bereikt zonder leerweg  de volwassenheid. In de geschiedenis van Jezus gaat het daarom om die leerweg, om de ‘Man van Naam’ die hij worden moet. Er is om mee te beginnen een bruiloft. In Kana. De bruid wordt niet genoemd. Wel gasten: Jezus, zijn moeder. En zes vaten water waarmee zanderige handen kunnen worden schoongespoeld.  Water is van levensbelang in het snikhete Oosten. Als de wijn opraakt moet het vertrouwen in de liefde van het bruidspaar, de liefde om te leven, blijven. Niet omdat zijn moeder het zegt, maar omdat Jezus op de liefde van G’d vertrouwt wordt die levensader water tot de wijn van het feest! Wordt vervolgd A.W.