Protestantse Gemeente Westervoort

Raadselcadeau “Schepping”? – bron www.indebuurt-Enschede

22ste zondag na Pinksteren
Van origine is Jezus als ‘zoon van God’ helemaal geen ‘goddelijk’ persoon. (zie 11de zondag).  Jezus ‘spreekt’ in de geest van G’d, hij legt uit, voor mensen van zijn eigen tijd, wat G’d in Zijn leer heeft bedoeld. Maar menige stroming zegt ook dat Jezus gekomen is als ‘Redder’. Waarvan? Van zonden, zegt het christendom. Want mensen zijn zondig geboren. Maar lijkt dat niet op het scheppingscadeau van G’d dat in de loop der eeuwen door ménsen in een (minder fraai) theologisch papiertje is verpakt? Mensen kunnen hele rare dingen doen. Echt zónde van zo’n mooi cadeau als de Schepping! Dus: laat je niet alleen door Jezus ‘redden’. Luister naar zijn uitleg. Klopt je leven niet (meer) met het cadeau? Heb je het weggesmeten? Cadeau oprapen, uitpakken, uithuilen, omkeren en opnieuw beginnen!
Dat mag. Altijd. Wordt vervolgd A.W.

Adolf Eberle (1843-1914) Bij de schapen

21ste zondag na Pinksteren
‘De liefde van God voor zijn volk gaat heel diep. Wie is dan Zijn volk? Dat zijn mensen die in Hem geloven’ (zie 11de  zondag)’. Is het genoeg ‘Zijn volk’ te omschrijven als ‘mensen die in hem geloven’? Die definitie doet tegelijk te kort en belooft te veel. G’d sluit zijn Verbond met het oude Israël en, zoals het cadeau van de doop geen nieuw, eigenzinnig, papiertje nodig heeft, kan niemand aan die verbondsluiting van lang geleden iets veranderen. Oud-Israël en in het verlengde daarvan het Jodendom, is en blijft ‘volk van G’d’. Ook als daar, meer dan ooit, niet religieuze Joden toe behoren. Maar wij, navolgers van die ene, van Jezus?  Wij zijn ‘de schapen uit die andere schaapskooi’, luisterend naar Jezus’ Joodse stem.
Wordt vervolgd A.W.

sinterklaasactie

Ook dit jaar organiseren we als protestantse gemeenten Westervoort en Duiven weer een sinterklaasactie. Dus wilt u op 5 december een bezoek van onze Sint en zijn 2 pieten, lees dan hieronder hoe dit verder in z’n werk gaat. 

Kijk hier voor meer informatie<<<

Zo is de maand november