Protestantse Gemeente Westervoort

De Keltische Triquetra ”Vader, Zoon en Geest o..a omgeven door
‘lichaam geest en ziel.’.

Zondag 7 juni – Trinitatis
En G’d? Hij woont op de troon van onze lofgezangen.(Ps. 22) De wetenschap? Die heeft Hijzelf in de wereld gezet. De technologie? Een bedenksel van Hemzelf. Andere geloofs-systemen? Wie weet hoe zijn Naam is, mag het zeggen: die blijft onuitspreekbaar voor ons verborgen. Hij zoekt ons mensen en ook als we het niet willen weten: Hij heeft óns al lang gevonden. Zelfs: ‘uitgevonden’! Dat is in oude geschriften opgetekend, zoals mensen zich dat altijd voorstelden. In taal en beelden van hun tijd. En in de onze? O ja, dat gebeurt ook nu nog, in  muziek, gedichten, romans, mode, gerechten, etc. Niet om G’d ergens in vast te pinnen, maar om te leren: Hij is veranderlijk: Vader, Zoon en Geest. Eén dus in drie gedaanten, dat viert zondag Trinitatis. Daar houden we het in de ‘feestloze tijd’ wel mee uit, nietwaar? A.W.

G’d…onvindbaar? Dood? Begin opnieuw met zoeken! Mat. 7:7-8-‘Vraagt en er zal u gegeven worden; zoekt en ge zult vinden; klopt en er zal voor u worden opengedaan;’

Maandag 1 juni – 2e Pinksterdag
Nog één zondag hierna, dan breekt voor het kerkelijk jaar de zogenaamde ‘feestloze tijd’ weer aan. Al die verhalen van de laatste tijd, wie kent ze niet. Tja, veel minder mensen dan ‘vroeger’. Waarom de animo voor geloof, kerk, liturgie, kerkmuziek etc. zo slinkt is moeilijk te zeggen. De ene theorie buitelt over de andere: ‘de kerk is niet meer van deze tijd’. Eind 19e eeuw zei de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche ooit: ‘G’d is dood’. Dat was niet zoals velen dachten zijn ‘goednieuws boodschap’. Hij maakte zich ongerust. ‘G’d’ werd meer en meer verdrongen door o.a. heilig geloof in wetenschap, technologie en andere geloofs-systemen. In onze tijd zijn er bedreigingen voor de aarde en de wereldvrede in overvloed. En G’d? Wordt vervolgd, A.W.