Westervoort door de tijd 5

1425    De dorpskerk in Westervoort wordt vergroot.  De vergroting hangt samen met het
in de 15e eeuw ontstane gebruik om meerdere altaren in een kerk te plaatsen. Voor elk altaar wordt een priester aangesteld: de combinatie altaar priester wordt vicarie genoemd.
1434    Van de oudst bekende bewoner van Huis Hamerden, Hendrick van Brienen, is bekend dat hij in 1434 Huis Hamerden bewoont. 

logo-website