Westervoort door de tijd

Vredenburg in 1731. Tekening van Abraham de Haen ((1707 – 1748)
Vredenburg is voor 1440 gebouwd op de plaats, waar zich momenteel de oostelijke nieuwbouwwijk van Westervoort bevindt. In de loop der tijd heeft Vredenburg zeer vele bewoners en eigenaren gekend. In de 20e eeuw verkeert het pand in staat van verval en wordt alom gesproken over afbraak. In 1988 besluit de gemeente Westervoort echter om geld vrij te maken voor restauratie van het huis, zodat het in gebruik kan worden genomen voor ondermeer exposities.

logo-website