Westervoort door de tijd

1817 Arnhem wordt hoofdstad van Gelderland. 
1818 Op 23 september verleent de Hoge Raad de Heerlijkheid Westervoort een wapen. Het betreft een gevierendeeld wapen met de kleuren van het Land van den Bergh en een hartschild waarin een dubbele adelaar van Arnhem, de laatste twee eigenaren van de Heerlijkheid Westervoort.

logo-website