Westervoort door de tijd

1912 In augustus gaan in Westervoort de zusters van start met een R.K meisjesschool en bewaarschool (kleuterschool). Een half jaar later op 27 januari 1913 wordt de Chr. school met de Bijbel geopend. Het zal nog precies vijftig jaar duren (tot 1962) alvorens ook kleuters van protestants-christelijke huize naar een eigen kleuterschool kunnen (in een lokaal van de Wilhelminaschool).

logo-website