Westervoort door de tijd

1928 De stichting “Klein Bezit” wordt opgericht. Het is een initiatief van de Westervoortse Boerenleenbank onder voorzitterschap van burgemeester Vos de Wael. Over de resultaten van dit initiatief schrijft het landelijk dagblad de Telegraaf onder meer:
“Het kleine landelijke Westervoort aan de groene boorden van de IJssel, ijvert de laatste jaren met opmerkelijk succes aan de verwezenlijking van de grote sociale gedachte: ieder gezin zijn eigen huis. Het plaatsje even ten Oosten van Arnhem kevert het overtuigende bewijs, dat eigendomsverwerving voor iedereen zeer wel mogelijk is. Prachtige arbeidershuizen en zelfs moderne villa’s leggen er een sprekende getuigenis af van hetgeen op dit gebied in goede gemeenschapszin tot stand gebracht kan worden”.

logo-website