Westervoort door de tijd

1933 De wereldwijde economische crisis doet zich overal gelden. Salarissen van overheidspersoneel en ook van onderwijsgevenden worden flink verlaagd. Grote bezuinigingen worden doorgevoerd. In het onderwijs mag per vijftig leerlingen slechts 1 onderwijzer worden aangesteld. Ook in het onderwijs is de werkloosheid schrijnend. Op een vacature eind jaren dertig voor onderwijzer aan de Westervoortse school met de Bijbel solliciteren maar liefst 225 personen. 
1937 Vanaf 1937 begint het schooljaar op de Westervoortse scholen op 1 september waardoor Westervoort in de pas gaat lopen met Arnhem. In de jaren voor 1937 begon het schooljaar steeds op 1 april. De schooltijden blijven hetzelfde: van negen uur tot half twaalf en van half twee tot vier uur. De lange middagpauze is nodig omdat veel kinderen na de ochtendschool een pannetje met warm eten (het “hinkelmenneke”) moeten brengen naar hun vader of broers, die op de steenfabriek werken.

logo-website