Noach bouwt aan de Ark – Kroniek van Neurenberg 15e eeuw

Zondag Cantate – Genesis 6:5-22

Is G’d vandaag woedend en wraakzuchtig? De mensen hebben een troep van zijn mooie schepping gemaakt. Weg er mee. Wij lopen over van verontwaardiging over een ‘wrede G’d en hebben o zo’n medelijden met de mensen die gaan verdrinken in de Grote Vloed. Maar: voor we G’d aanklagen: hoeveel erbarmen hebben wij eigenlijk ècht met mensen in de knel vandaag, hier en nu? Het verhaal wil een ander accent. G’d redt Noach. Zijn naam betekent ‘troost’.
Hij bouwt met de zijnen, heel lang aan de Ark. Wie hem vraagt naar het ‘waarom’ daarvan krijgt prompt antwoord. Maar niemand luistert, niemand slaat andere wegen in. Wordt vervolgd A.W.

logo-website