Granaatappel

Granaatappels staan symbool voor vruchtbaarheid vanwege hun vele zaden, maar ook voor de dood vanwege de rode kleur van het binnenste van de vrucht. … In de Bijbel (Tenach of Oude Testament) wordt de granaatappel vaak genoemd. In het Hooglied worden bijvoorbeeld de wangen van de vrouw vergeleken met een granaatappel.
Symboliek
In de beeldende taal van het Hooglied van Salomo wordt de ronde vorm van de granaatappel vergeleken met de schoonheid van de vrouw. Het rode sap is de nectar van de geliefden en de geur van de bloemen symbool voor de ontwakende lente. Deze vrucht wordt in het Oude Testamant beschreven als één van de zeven plantensoorten, die in Kanaän gevonden en gezegend werden. Druiven en granaatappels golden als teken voor rijkdom en vruchtbaarheid

logo-website