De stilte van de binnenkamer

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer heeft zich intensief beziggehouden met de vraag hoe het christelijk geloof en leven er in de moderne wereld uit zou moeten zien. Voor hem met je het geheim bewaren. Dat betekent dat je niet naar buiten moet demonstreren of propageren vanuit welke bron je gevoed wordt. Bidden en het goede doen waren in zijn ogen in de moderniteit de twee dingen waar het op aankomt. Het geheim moet niet in het openbaar plaatsvinden, dan wordt het koopwaar. Als je hem zo openlijk neerzet komt God los te staan van de menselijke cultuur en de omstandigheden, en komt hij zomaar ons leven binnenvallen.
In de binnenkamer moet je God ontmoeten. Daar horen stilte bij, gebed, lied en meditatie. Niet als een vlucht uit de wereld, want in de binnenkamer neemt Christus je bij de schouder en keert je toe naar de medemensen en de wereld. Arjen Hiemstra

logo-website