God is stilte

Stilte is er eenvoudig. Aarde, lucht, vuur en water – de oerelementen – zijn door ons mensen genomen om winst en nut tot stand te brengen. De stilte staat erbuiten. Ze is niet productief. Toch is stilte wél de ruimte waarbinnen alles bestaat en betekenis krijgt. Klanken en woorden zijn er alleen als er stilte omheen is. Stilte is de basis van alles.
Uit de stilte komt de schepping voort.
Wanneer in het Bijbelboek Openbaring de zes verschrikkelijke zegels opgegaan zijn, verwacht je bij het zevende zegel een eindafrekening (Openbaring 8,1). Maar het wordt stil in de hemel, wel een half uur lang. Stilte is hemels, stilte is heilig. De mystici uit de Middeleeuwen zeiden dat ook al: de Eeuwige zèlf is stilte. De lucht trilt niet door een goddelijke luidspreker. God ís Zwijgen. En soms gebeurt het dat we ontdekken dat de stilte van God geen afwezigheid is, maar teken van het Er Bij Zijn. Dan wordt de ruimte van het zwijgen genadig en barmhartig, groot van goedertierenheid en trouw (Exodus 34,6). Arjen Hiemstra

logo-website