Misschien wel’ ‘leeg’ en ook ‘verlaten’ deze stoelen op een foto van de Nationale Beeldbank maar ze vertellen ook van ‘drukte’ die er zomaar over een uurtje alweer kan zijn!

Dwarsligger: de Bijbel 6

Als het goed is blijven de vragen komen. Tenzij je toch al weet hoe het zit. Maar waarom zou je de bijbel dan nog in ‘gewone taal’ lezen? Was er overal water? In het donker kon niemand dat zien! En: als dat water er was, was de aarde toch niet ‘leeg’?
Misschien wel ‘verlaten’, zeker als er niks zwom! Over de hemel wordt niks gezegd. Waar kwam die ‘hevige wind’ eigenlijk vandaan? Tja, nu heb je toch een bijbel in ‘ongewone’ taal nodig: ‘De adem van God’ of: ‘de Geest Gods’ zweefde over het water. Wàt dat is, die adem van God, of zijn Geest, weet nog geen mens, maar ‘hevige wind’ lijkt mij wel wat te ‘gewoon’! Wordt vervolgd A.W.

logo-website