Gedachtenis-bijeenkomst laatste zondag kerkelijk jaar

Gedachtenis-bijeenkomst laatste zondag kerkelijk jaar

Vanwege corona-beperkingen is het niet mogelijk met meer dan 30 personen samen te komen voor een dienst. Om die reden heeft de kerkenraad nagedacht over de invulling van de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarbij veel mensen werden verwacht. Daarom is het volgende besloten: Naast de zondagse eredienst op zondag 22 november om 10.00 uur zal er een bijeenkomst op zaterdagavond 21 november zijn om 19.00 uur in de kerk.
Deze laatste bijeenkomst is volledig gereserveerd voor de families van gemeenteleden die in het voorbije jaar zijn heengegaan. Zij hebben daarover al een uitnodigingsbrief ontvangen en hebben zich kunnen aanmelden voor deze bijeenkomst. Het gaat om een korte bijeenkomst van een half uur, met kaarsen, muziek en teksten. We hopen op een goede en inspirerende bijeenkomst èn kerkdienst.

Rosemarie van der Hucht, ambulant predikant