2 november lichtjesavond

2 november lichtjesavond

Een lichtje aansteken om een geliefd iemand te herdenken die er niet meer is.

Het ontsteken van een licht en het noemen van de naam kan troost

 geven. Dit jaar kunt u weer aanwezig zijn in de kerk tijdens deze bijzondere bijeenkomst. Ook nu is er mooie muziek, uitgevoerd door SkoekS*, de kerk is sfeervol verlicht en er worden gedichten voorgedragen. U kunt namen doorgeven van mensen die u wilt herinneren. De namen worden voorgelezen terwijl er een kaarsje aangestoken wordt. Natuurlijk kunt u ook zelf een lichtje aansteken. Het programma ziet er als volgt uit:

18.30 uur De kerk is open | Er is koffie, thee, chocolademelk | U kunt een lichtje aansteken

19.00 uur Welkom | Gedicht

19.15 uur Muziek van Skoeks

19.30 uur Geliefden herinneren, het noemen van de naam en een kaars aansteken

19.45 uur Muziek van Skoeks

20.00 uur Dankwoord


Namen om te herinneren kunt u doorgeven via:
hetty@protgemwestervoort.nl