NIEUWJAARSWENS 2022

NIEUWJAARSWENS 2022

Afgelopen 2021 was een enerverend jaar binnen onze Protestantse Gemeente. Ondanks dat we
elkaar een groot deel van het jaar niet fysiek konden ontmoeten, hebben we geprobeerd
zoveel mogelijk het kerkenwerk met de inzet van vele gemeenteleden door te laten gaan. We
hebben Margreet de Bree als nieuwe predikant mogen aanstellen en door haar inzet zijn er
veel mensen bezocht. Ook hebben we een mooie start van het nieuwe seizoen 2021 mogen
beleven in september. Hopelijk kunnen we elkaar snel weer persoonlijk ontmoeten. Laten we
het komende jaar in verbondenheid met elkaar en met de kerken in de Liemers werken aan
hoe we kerk willen zijn in de huidige samenleving. Veel Bijbelverhalen, die vanuit het verleden
veel te vertellen hebben, kunnen ons daarbij richting geven.
Een gezegend en gezond 2022 toegewenst.

Namens de kerkenraad,
Margreet, Frieda, David, Ard, Herman, Anne, Willemien,
Hetty, Annie, Bas, Bernhard, Hans, Jan Henk, en Henk

Online dienst van

23 januari 10:00 uur