Diaconaal project protestantse gemeente Westervoort 2023

Ieder jaar ondersteunen we als diaconie van de Protestantse Gemeente Westervoort een doel in de buurt van Westervoort. Afgelopen jaar was dat “Vluchtelingenwerk Duiven-Westervoort”.

Voor 2023 hebben wij besloten om de “Hospice Rozenheuvel” in Rozendaal weer te ondersteunen.

Hospice Rozenheuvel is er voor zeer ernstig zieke mensen. Vaak bevinden zij zich in de laatste weken of maanden van hun leven. Bij Hospice Rozenheuvel krijgen zij deskundige zorg in een veilige omgeving. Soms is thuis blijven wonen geen optie meer, dan is de Rozenheuvel een laatste thuis. In Rozenheuvel staat 24 uur per dag een team van zorgverleners klaar voor de gasten. Samen met de gast en zijn of haar naasten wordt gekeken hoe deze laatste levensfase zo prettig mogelijk ingevuld kan worden. Waar in een eerder stadium van de ziekte de focus lag op dagen toevoegen aan het leven, ligt deze hier op leven toevoegen aan de dagen. Zo heeft Hospice Rozenheuvel bijvoorbeeld een psychosociaal medewerker die de gasten en de naasten ondersteund. Binnen Hospice Rozenheuvel wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers, die vol overgave en liefde mensen in de laatste periode van hun leven een zo prettig mogelijke tijd willen geven. Deze vrijwilligers staan onder leiding van het verplegend personeel. 

Het hospice is financieel helemaal afhankelijk van giften en donaties. Onze ondersteuning is daarom zeer welkom. Dit betekent concreet dat 9 maal per jaar de diaconale collecte bestemd wordt voor de “het hospice Rozenheuvel. Op de dagen dat we voor de “hospice Rozenheuvel” collecteren brengen we dat speciaal onder de aandacht. We hopen daarmee een flink bedrag te kunnen doneren.

Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.legerdesheils.nl/hospice-rozenheuvel

Doet u mee?

Namens de Diaconie, Bernhard Rijpkema en Henk de GraafACTIE KERKBALANS 2023 EN ACTIE ZWO

De actie Kerkbalans loopt officieel van zaterdag 14 t/m zaterdag 28 januari en heeft als thema: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Kerkbalans heeft als
doel geld in te zamelen om de kosten die de kerk maakt te kunnen blijven betalen.
In de 1e week wordt een formulier met een antwoordenvelop bij u bezorgd en in de 2e week wordt de antwoordenvelop, waarin u uw toezegging kunt doen, weer bij u opgehaald.
Wij vragen u vriendelijk het formulier “Toezegging Kerkelijke Bijdrage 2023” in te vullen en het in de antwoordenveloppe mee te geven aan de wijkmedewerk(st)er die bij u langskomt.

Het is belangrijk te weten hoeveel geld de kerk dit jaar zal ontvangen. Dit geeft namelijk meer inzicht in de te verwachten inkomsten, kan tekorten voorkómen en verbetert de kwaliteit van bepaalde besluiten. Uw ingevulde toezegging draagt dus bij aan dit inzicht. Daarom blijft Actie Kerkbalans ook voor 2023 erg belangrijk en vragen we u of u opnieuw of misschien wel voor het eerst wilt bijdragen.
In de enveloppe is ook materiaal van de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) aanwezig voor de jaarlijkse toezegging voor het ZWO. Ook deze toezegging kan in de antwoordenveloppe worden gedaan. 


INFO KERKBALANS/ZWO 2023 VOOR WIJKCOÖRDINATOREN EN WIJKMEDEWERK(ST)ERS

De wijkmedewerk(st)ers kunnen de enveloppen op maandag 16 januari tussen 19:30 20:00 uur ophalen in het Paalmanhuis en op maandag 30 januari kunnen ze wederom tussen 19:30 20:00 uur worden ingeleverd in het Paalmanhuis.
Allen hartelijk dank!

Namens het College van Kerkrentmeesters, Ard Rougoor


Zondag 5 februari: Liemerskids

Hallo ouder(s)/verzorgenden,
Welkom bij de Liemerskids”!
Liemerskids is een initiatief van de gezamenlijke protestantse kerken van de Liemers. Het is een gezellige en creatieve activiteit voor kinderen uit de hele Liemers en hun ouders/verzorgenden. De kinderen mogen natuurlijk vriendjes/vriendinnetjes meenemen. Op zondag 5 februari is er weer een bijeenkomst, van 15:30 17:00 uur. Op deze middag zal het gaan over muziek. Van muziek of een lied kan je blij worden. Bij David zie je dat ook. Hij
speelt graag op zijn harp of citer.

Aan de kinderen willen we vragen welk lied of muziek ze mooi vinden. Dit kan gemaild worden naar:
liemerskids@gmail.com Op de middag zullen we het laten horen. Van tevoren hoef je je niet aan te melden. Van harte welkom!
Namens de voorbereidingsgroep,

Margreet de Bree, predikante van de protestantse gemeente Westervoort

m. 0610255351 of
debreemargreet@gmail.com