Westervoort door de tijd 2

1000    In het Liemerse land zijn nederzettingen maar nog geen dijken. De rivieren en stroompjes treden voortdurend buiten hun oevers, maar echt hoge waterstanden komen vrijwel nooit voor, omdat het water zich door het ontbreken van dijken vrijelijk kan verspreiden.
1150    Halverwege de 12e eeuw wordt in het Liemerse land een begin gemaakt met de aanleg van dijken. Het zijn lage “zomerdijken” om het zomerwater te keren. Ruim honderd jaar later komen in de “Lijermersch” de eerste winterdijken.
1175   Westervoort  heeft een eerste stenen kerkje; het is een klein, eenbeukig Romaans kerkje, waarvan het tufsteen uit het Eiffelgebergte in de omgeving van Keulen afkomstig is. Het kerkje krijgt omstreeks 1305 een toren.   

logo-website