Westervoort door de tijd 1

600      Omstreeks deze tijd ontstaat een spontane aftakking van de Rijn ergens in de buurt van Arnhem, die in de nieuwe loop steeds meer Rijnwater afvoert en bevaarbaar wordt. Rond ongeveer 950 ligt er dan een rivier, de IJssel, van een omvang zoals als wij die nu kennen.  
726      De nederzetting Westervoort wordt voor het eerst in schriftelijke bronnen vermeld. De Utrechtse bisschop Willibrord belast Werenfried met de zielzorg in Elst en Westervoort. De naam Westervoort kan duiden op een doorwaadbare (voorde) plaats, die toegang geeft tot het westen. De kerk in Westervoort, gebouwd in de middeleeuwen op de plaats waar Sint Werenfried het oudste kerkje bezocht.

logo-website