Westervoort door de tijd

1852 Meer dan 25% van de bevolking in Westervoort is straatarm en ontvangt geld van de Hervormde diaconie dan wel het R.K. armbestuur. De Hervormde diaconie besteedt een bedrag van f 313,35 voor
17 bedeelden; het R.K. armbestuur keert
f 300,00 uit aan 40 bedeelden.

1854 De hoge spits van de toren van de  Werenfriedkerk wordt vervangen door een lagere waardoor de kerk het huidige aanzien krijgt.

logo-website