Dit is een moderne ‘woestheid en warboel’ maar zoals in het Scheppingsverhaal kán er ook iets goeds van komen…..bron: ‘de vuilnisbelt als schatkamer’ 2013 www. Delta-tudelft.

Dwarsligger: de Bijbel 8

Maar het kán óók nog anders: ’Sinds het begin is God schepper van de hemelen en van de aarde. De aarde is woestheid en warboel geweest.’ Of: ‘Bij begin is God gaan scheppen, – de hemelen en het aardland. Het aardland is in z’n geschieden geworden woestheid en warboel.’ Het is moeilijk te geloven, maar deze twee teksten komen uit dezelfde pen! Van de maker van de ‘Naardense Bijbel’. De eerste tekst verscheen in 2004 (gelijktijdig met de Nieuwe Bijbel Vertaling) en de tweede in 2014, toen er wéér diep over was nagedacht. Wat betekenen die verschillen? In de 2e versie ligt de nadruk meer op het ‘werk’ dat God begint. Al doende ontstaat o.a. dat aardland, maar ja, wel een beetje ‘slordig’ zou je kunnen zeggen. Het blijkt: ‘woestheid en warboel’ geworden te zijn. Wordt vervolgd A.W.

logo-website