Jaarproject diaconie 2021: Voedselbank Arnhem

Jaarproject diaconie 2021: Voedselbank Arnhem

De diaconale raad kiest ieder jaar een diaconaal jaarproject in de omgeving van Westervoort. Voor het jaar 2021 hebben we als project “De voedselbank Arnhem” gekozen. In deze tijd zijn er namelijk erg veel gezinnen aangewezen op deze hulp. De voedselbank Arnhem zorgt met ruim 400 vrijwilligers dat wekelijks 1.200 gezinnen een extra steun in de rug krijgen met een voedselpakket. Deze vrijwilligers helpen mee bij de twee functies die Voedselbank Arnhem heeft.

Klik hier voor meer details(pagina Diaconie)

Online dienst van

18 april 10:00 uur