Intrededienst Margreet de Bree

Het moderamen heeft besloten dat de intrededienst van Margreet de Bree op zondagmiddag 7 maart 2021 om 15.00 uur zal zijn. Op verzoek van Margreet zal Arjen Hiemstra haar bevestigen. Er zal dan ’s morgens om 10.00 uur geen dienst plaatsvinden.

Online dienst van

18 april 10:00 uur