GEMEENTEAVOND MAANDAG 26 SEPTEMBER

GEMEENTEAVOND MAANDAG 26 SEPTEMBER


Beste gemeenteleden,

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond op maandagavond 26 september 2022 om 20.00 uur in het Paalmanhuis.
Onderstaand vindt u de agenda voor deze avond. Een belangrijke ontmoetingsavond waarin voor de pauze Klaas Westerbeek ons uitgebreid zal vertellen over de voortgang van het
samenwerkingsproces. Er is inmiddels veel vooruitgang geboekt en daarom is er uitgebreid tijd ingeruimd voor het stellen van vragen, want de kerkenraad kan zich voorstellen dat dit onderwerp u na aan het hart ligt! Na de pauze zal Margreet vertellen hoe zij haar eerste jaar in onze gemeente heeft ervaren.
Uw inbreng is belangrijk en daarom hoopt de kerkenraad veel mensen te mogen verwelkomen.
U komt toch ook?

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Frieda van Geest (Scriba)