Zondag 5 februari: Liemerskids

Hallo ouder(s)/verzorgenden,
Welkom bij de Liemerskids”!
Liemerskids is een initiatief van de gezamenlijke protestantse kerken van de Liemers. Het is een gezellige en creatieve activiteit voor kinderen uit de hele Liemers en hun ouders/verzorgenden. De kinderen mogen natuurlijk vriendjes/vriendinnetjes meenemen. Op zondag 5 februari is er weer een bijeenkomst, van 15:30 17:00 uur. Op deze middag zal het gaan over muziek. Van muziek of een lied kan je blij worden. Bij David zie je dat ook. Hij
speelt graag op zijn harp of citer.

Aan de kinderen willen we vragen welk lied of muziek ze mooi vinden. Dit kan gemaild worden naar:
liemerskids@gmail.com Op de middag zullen we het laten horen. Van tevoren hoef je je niet aan te melden. Van harte welkom!
Namens de voorbereidingsgroep,

Margreet de Bree, predikante van de protestantse gemeente Westervoort

m. 0610255351 of
debreemargreet@gmail.com