ACTIE KERKBALANS 2023 EN ACTIE ZWO

De actie Kerkbalans loopt officieel van zaterdag 14 t/m zaterdag 28 januari en heeft als thema: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Kerkbalans heeft als
doel geld in te zamelen om de kosten die de kerk maakt te kunnen blijven betalen.
In de 1e week wordt een formulier met een antwoordenvelop bij u bezorgd en in de 2e week wordt de antwoordenvelop, waarin u uw toezegging kunt doen, weer bij u opgehaald.
Wij vragen u vriendelijk het formulier “Toezegging Kerkelijke Bijdrage 2023” in te vullen en het in de antwoordenveloppe mee te geven aan de wijkmedewerk(st)er die bij u langskomt.

Het is belangrijk te weten hoeveel geld de kerk dit jaar zal ontvangen. Dit geeft namelijk meer inzicht in de te verwachten inkomsten, kan tekorten voorkómen en verbetert de kwaliteit van bepaalde besluiten. Uw ingevulde toezegging draagt dus bij aan dit inzicht. Daarom blijft Actie Kerkbalans ook voor 2023 erg belangrijk en vragen we u of u opnieuw of misschien wel voor het eerst wilt bijdragen.
In de enveloppe is ook materiaal van de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) aanwezig voor de jaarlijkse toezegging voor het ZWO. Ook deze toezegging kan in de antwoordenveloppe worden gedaan. 


INFO KERKBALANS/ZWO 2023 VOOR WIJKCOÖRDINATOREN EN WIJKMEDEWERK(ST)ERS

De wijkmedewerk(st)ers kunnen de enveloppen op maandag 16 januari tussen 19:30 20:00 uur ophalen in het Paalmanhuis en op maandag 30 januari kunnen ze wederom tussen 19:30 20:00 uur worden ingeleverd in het Paalmanhuis.
Allen hartelijk dank!

Namens het College van Kerkrentmeesters, Ard Rougoor