Diaconaal project protestantse gemeente Westervoort 2023

Ieder jaar ondersteunen we als diaconie van de Protestantse Gemeente Westervoort een doel in de buurt van Westervoort. Afgelopen jaar was dat “Vluchtelingenwerk Duiven-Westervoort”.

Voor 2023 hebben wij besloten om de “Hospice Rozenheuvel” in Rozendaal weer te ondersteunen.

Hospice Rozenheuvel is er voor zeer ernstig zieke mensen. Vaak bevinden zij zich in de laatste weken of maanden van hun leven. Bij Hospice Rozenheuvel krijgen zij deskundige zorg in een veilige omgeving. Soms is thuis blijven wonen geen optie meer, dan is de Rozenheuvel een laatste thuis. In Rozenheuvel staat 24 uur per dag een team van zorgverleners klaar voor de gasten. Samen met de gast en zijn of haar naasten wordt gekeken hoe deze laatste levensfase zo prettig mogelijk ingevuld kan worden. Waar in een eerder stadium van de ziekte de focus lag op dagen toevoegen aan het leven, ligt deze hier op leven toevoegen aan de dagen. Zo heeft Hospice Rozenheuvel bijvoorbeeld een psychosociaal medewerker die de gasten en de naasten ondersteund. Binnen Hospice Rozenheuvel wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers, die vol overgave en liefde mensen in de laatste periode van hun leven een zo prettig mogelijke tijd willen geven. Deze vrijwilligers staan onder leiding van het verplegend personeel. 

Het hospice is financieel helemaal afhankelijk van giften en donaties. Onze ondersteuning is daarom zeer welkom. Dit betekent concreet dat 9 maal per jaar de diaconale collecte bestemd wordt voor de “het hospice Rozenheuvel. Op de dagen dat we voor de “hospice Rozenheuvel” collecteren brengen we dat speciaal onder de aandacht. We hopen daarmee een flink bedrag te kunnen doneren.

Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.legerdesheils.nl/hospice-rozenheuvel

Doet u mee?

Namens de Diaconie, Bernhard Rijpkema en Henk de Graaf