Maria van Magdala – detail van schilderij
van Jan van Scorel + 1530

Zondag 16 april: Pasen

Het zijn vrouwen die naar Jezus graf gaan. Maria van Magdala vindt er Jezus niet. Maar wel een engel. “Hij is hier niet, Maria.” Nee, hij woont al, voor altijd, in de hoofden en harten van mensen. Met al het bijzondere dat hij heeft gedaan en verteld. Van de Eeuwige die de dood met zijn grote Onderwijzing verslaat. Het Koninkrijk is voor wie dat durft: ook al sterft Jezus, het kómt! Vertel het, vertel het steeds verder: zó is onze G’d en niet ánders: G’d van het leven! Dát is: Jezus’ opstanding mag ons opstaan worden tegen elk denkbaar ónrecht! a.w.

logo-website