Philip Habing, fotograaf:
“LichtDonkerContrast”
Bron: www.wikipedia.org

Dwarsligger: de Bijbel 10

‘Wat begint er eigenlijk?’ heeft door alle eeuwen heen mensen geïnspireerd tot een antwoord. Misschien komt de tweede versie van de Naardense Bijbel het dichtst bij: ‘Bij begin is’ gaat om zoiets als een ‘beginsel’, een principe. Zo was er nog geen aarde of God begint te scheppen. Vanuit de gedachte dat er iets moet komen dat bewoonbaar is voor. …ja voor wie of wat? Begint God, gaat Hij aan de slag, zonder precies te weten waar het op uit zou draaien? Zo lijkt het wel. Het was in elk geval aardedonker! ‘Zeg Licht, kom eens een handje helpen!’ Alleen een verhaal kan licht dat nog niet ‘bestaat’, laten ‘komen’ om ‘donker’, dat ook nog niet ‘bestaat’, te verdrijven! Wordt vervolgd A.W

logo-website